تعاملات و اطلاع رسانی

لپتین چیست؟
03 آگوست: لپتین

لپتین یک هورمون پروتئینی است که نقش مهمی در متابولیسم یا همان سوخت و ساز چربی‌ها دارد و اشتها را…